نظریه ساخت گرایی روان شناسی 

2-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی

بر اساس این نطریه محیط یاد گیری ، نقش بسیار مهمی در جهت دادن به تحول کودک دارد. از طرف دیگر محیط یاد گیری تحت تاثیر یاد گیری های کودک و ارتباط او با دیگران قرار می گیرد دیدگاه ساختاری روانشناختی سه اثر اساسی بر روی مهارت های زندگی گذاشته است. یکی از آنها این است که تاکید بسیار زیادی بر روی نقش ارتباط اجتماعی و همکاری کودک با گروه همسالان در یاد گیری مهارت ها دارد (خصوصاً  مهارت های حل مسأله) دومین اثر این است که نظریه ی ساخت گرایی روان شناختی معتقد است زمینه های فرهنگی نقش بسیار مهمی در انتخاب نوع مهارت های زندگی گه قرار است به کودک آموزش داده شود دارد در واقع کودکان از طریق ارتباطی که با جامعه و فرهنگ جامعه دارند، نوع محتوایی مهارت های زندگی مورد تدریس را تعیین میکنند و سر انجام اینکه، این دیدگاه معتقد است که رشد مهارت هایی که کودک از طریق ارتباطات خود با محیط اجتماعی یاد می گیرد هم کودک و هم محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.(نیک پرورفرد،1391)

 2-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی

1 – نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل وجامعه.

2- روابط لذت بخش ورشد دهنده با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی .

3- دفع فشارروانی ازطرف محیط‌های متفاوت .

4- سازگاری با مسائل اقتصادی ونیازهای معیشتی .

5- مدیریت خانواده وتربیت فرزندان .

6- تقویت اعتماد به نفس .

7- رشد وتقویت عواطف واحساسات خود ودیگران .

8- شناخت وکنترل هیجانات واحساسات خود ودیگران .

9- تقویت مهارت‌های ارتباطی .

10- تأمین سلامت جسمی وبهداشتی روانی .

11- رفع درگیری‌ها وتنش‌های درونی .

12- تأمین آرامش ولذت زندگی .

13- رشد شخصی ، خود شکوفایی ، بالندگی ، خوشبختی وشادابی .

هدف از آموزش مهارت‌های زندگی ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش وسپس با دیگران ومحیطی است که در آن زندگی می‌کند . این مهارت‌ها به ما می آموزد که در طول زندگی به ویژه در موقعیت‌های پر خطر چگونه عاقلانه وصحیح رفتار کنیم(کچوئیان ،1390).

آموزش مهارت‌های زندگی توانایی افراد را در درک شایستگی، اعتماد به نفس و عزت نفس افزایش داده ونیز نقش مهمی در پیشرفت سلامت روان دارد. با پیشرفت سطحی از سلامت روان انگیزه مواظبت از خود ودیگران افزایش یافته واز عواملی که سلامت را به مخاطره انداخته و مشکل ایجاد می کنند جلوگیری می کند. در حقیقت مهارت‌های زندگی ، آموزش‌هایی هستند برای زندگی بهتر وکاهش دادن مشکلات وبه دست آوردن شادی در زندگی ومیسر کردن سلامت روانی وجسمی فرد(گل محمد نژاد بهرامی و ملاجباری،2013).

2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی

  • تقویت اعتماد به نفس .
  • تقویت روحیه‌ی مشارکت وهمکاری .
  • رشد وتقویت عواطف انسانی .
  • ایجاد روحیه‌ی مقاومت در برابرتبلیغات مسموم .
  • کمک به شناسایی وبیان احساسات .
  • تأمین سلامت مهارت‌های ارتباطی .
  • ساختن یک شهروند متعادل ومقبول اجتماع .
  • تقویت روحیه‌ی همزیستی مسالمت آمیز.
  • ارتقاء سازگاری فرد با دیگران ومحیط زندگیش(دولتیاری ،1392).

در ادامه به مهارت‌های زندگی به طور مفصل پرداخته شده است.

 

 

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.